Systemy ekranujące w radiologii - AntiX system

Instalowanie oraz użytkowanie aparatury rentgenowskiej związane jest z potencjalnym ryzykiem napromieniowania. Osłony ochronne służą do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych, jak też do zredukowania promieniowania do wartości możliwej do przyjęcia. Do niedawna w pomieszczeniach, w których wykorzystuje się aparaturę...


Więcej...

Osłony ścian i sufitów

Panele AntiX przeznaczone są do osłony ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których pracują medyczne urządzenia diagnostyczne wytwarzające podczas pracy promieniowanie rentgenowskie. Płyty ścienne Wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej z wprasowaną warstwą z blachy ołowianej standardowo w...


Więcej...

Okna ochronne

Okna ochronne stałe montowane są w ścianie lub drzwiach między sterownią a gabinetem badań rtg. Okno AntiX składa się ze szkła ołowiowego, ramy z wkładką ołowianą. Standardowa ochronność okien: 2,0 mm Pb (przy napięciu na lampie rtg od 60 do...


Więcej...

Drzwi RTG

Drzwi przeznaczone do montażu w pomieszczeniach, w których pracują medyczne urządzenia diagnostyczne wytwarzające podczas pracy promieniowanie rentgenowskie Drzwi rozwierane ANTIX typu lekkiego. Drzwi produkowane są z melaminowanej lub laminowanej płyty warstwowej AntiX. Krawędzie płata drzwiowego zabezpieczone...


Więcej...
0123

OSŁONY ANTIX - wytyczne montażowe

 

OSŁONY STAŁE ANTIX – WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA POMIESZCZENIA

1. Drzwi AntiX


Drzwi rozwierane montowane są w otworach przygotowanych przez Zamawiającego, po
zakończeniu wszystkich mokrych robót budowlanych; po wylaniu posadzki, przed
położeniem wykładziny podłogowej.
Drzwi rozwierane AntiX mają futryny aluminiowe, narożnikowe.
Montaż drzwi we wnęce odbywa się z wykorzystaniem blach mocujących i kołków
rozporowych.
Konstrukcja ściany powinna umożliwiać stabilne kotwienie futryny . W ściance z cegły
dziurawki lub kratówki krawędzie otworu należy przemurować cegłą pełną lub wzmocnić
w inny sposób.
Opaski uszczelniające połączenie futryna – ściana mocowane są na ścianie do której
licowana jest futryna. Opaski zachodzą na ścianę ok. 6cm.


Wielkości wymaganych otworów montażowych w ścianie:


•dla drzwi rozwieranych o szerokości przejścia b x h [cm] – otwór montażowy powinien
mieć wymiary B x H[cm] ; B= b+14,5cm , H = h +7,5cm
np. dla drzwi rozwieranych o wymaganym prześwicie użytecznym 100 x 200 cm –
otwór montażowy powinien wynosić 114,5 x 207,5cm
Podane wymiary uwzględniają już „luz montażowy". Wysokość otworu liczona
jest od „0" podłogi. Bardzo ważne jest zachowanie pionów i płaszczyzn prostopadłości
w otworach montażowych.
Uwaga - w pomieszczeniu, do którego otwierają się drzwi podłoga musi być starannie
wypoziomowana


2. Drzwi przesuwane AntiX
Drzwi przesuwane montowane są w otworach przygotowanych przez Zamawiającego, po
zakończeniu wszystkich mokrych robót budowlanych; po wylaniu posadzki, po położeniu
wykładziny podłogowej. Na powierzchni podłogi, na obu krawędziach otworu
przejściowego montowane są ślizgowe kostki stabilizujące położenie drzwi podczas
otwierania i zamykania. Ważne jest, aby w miejscu montażu kostek ( kotwienia śrub )
podłoże miało odpowiednią wytrzymałość mechaniczną – kołek rozporowy wchodzi na
głębokość ok. 8cm – nie można go zakotwić w warstwie izolacyjnej.
W celu zachowania szczelności ochrony radiologicznej płat drzwi suwanych musi
zachodzić na ścianę , po zamknięciu drzwi, minimum 8 cm.
Płaszczyzna drzwi odsunięta jest od płaszczyzny ściany o ok. 0,5 – 1,0 cm. Krawędź dolna
drzwi przesuwa się nad podłogą na wysokości 0,5 – 1,0 cm . Miejsce styku podłogi ze
ścianą, wzdłuż całego ruchu drzwi, powinno być tak wykonane, aby umożliwić prawidłowy
montaż drzwi ( minimalne wyoblenie krawędzi połączenia, brak listwy przypodłogowej ).

Wielkości wymaganych otworów montażowych pod drzwi przesuwane otwierane ręcznie:


•dla drzwi przesuwanych o szerokości przejścia b x h [cm] – otwór montażowy
powinien mieć wymiary B x H[cm] ; B= b+15cm , H = h cm
np. wymiary otworu montażowego pod drzwi przesuwane ręcznie o prześwicie
użytecznym 100x200cm wynoszą 115 x 200 cm. Otwór montażowy można wykończyć
na gotowo przed montażem drzwi. Przy całkowitym otwarciu drzwi przesuwanych
ręczne część płata drzwiowego z wystającym pochwytem przesłania światło otworu.


Wielkości wymaganych otworów montażowych pod drzwi przesuwane z napędem:


•dla drzwi przesuwanych elektrycznie o szerokości przejścia b x h [cm] – otwór
montażowy powinien mieć wymiary B x H[cm] ; B= b+4cm , H = h+2 cm.
Zaleca się stosowanie napędu elektrycznego dla drzwi o wadze powyżej 70 kg.
Wykonanie okablowania zasilającego i sterującego leży o stronie Zamawiającego (wg.
wytycznych dostawcy drzwi).
Konstrukcja ściany, na której powieszone będą drzwi musi umożliwiać stabilne
zakotwienie szyny nośnej. W pasie montażu szyny nie mogą przebiegać żadne instalacje
techniczne.


3. Okno wglądowe AntiX


Okno stałe między sterownią a gabinetem badań montowane jest w otworze
przygotowanym przez Zamawiającego.
Okno AntiX ma futrynę skrzynkową , obejmującą mur. Futryna wykonana jest z płyt AntiX
i kształtowników aluminiowych.


Wielkości wymaganego otworu montażowego w ścianie:


•wielkość otworu montażowego zależy od wymiarów zastosowanej szyby ołowiowej.


•dla szyby o wymiarach b x h [cm] – otwór montażowy powinien mieć wymiary
B x H[cm] ; B= b+6 cm , H = h +6 cm
np. dla okna z szybą 100 x 80cm – otwór montażowy powinien wynosić 106 x 86cm


4. Panele ścienne AntiX


Panele mocowane są poprzez system aluminiowych kształtowników bezpośrednio


•do konstrukcji ściany murowanej. Pomieszczenia nie muszą być tynkowane, a
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie mogą przekraczać typowych wartości
do muru spoinowanego.


•do stalowej konstrukcji szkieletowej – dla ścianek typu lekkiego wykonywanych w
systemie suchej zabudowy.
Do konstrukcji szkieletu nośnego ścian typu lekkiego stosować typowe kształtowniki
stalowe jak do ścianek typu gips-karton. Rozstaw szprosów pionowych – typowy, co ok.
60cm.
Dodatkowo należy położyć szprosy poziome na wysokości: 0 cm, 100 cm, 195 cm, 210 cm
od poziomu podłogi i pod sufitem.
Otwory montażowe pod stolarkę otworową obramować ceownikiem stalowym
wzmocnionym ( perforowanym ).

4.1. Instalacje elektryczne i techniczne na ścianach:
Przed położeniem paneli AntiX na ściany należy rozprowadzić instalacje elektryczne.
W miejscach docelowego montażu gniazd elektrycznych i wyłączników wykuć w
ścianie gniazdo pod puszkę i pozostawić zapas przewodu z luźno zawieszoną na
przewodzie puszką. Puszki zostaną osadzone w ścianie w trakcie montażu paneli
AntiX. Gniazdo pod puszką zostanie zabezpieczone ołowiem.


4.2. Instalacje wod-kan., gazy medyczne
Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i gazów medycznych wkuć w ścianę.
Na przewodach wodociągowych i odpływowych zamontować przedłużki, które
umożliwią podłączenie umywalki po zamontowaniu paneli AntiX [ panele wraz z
konstrukcją nośną mają grubość ok. 25mm].
Czerpnie gazów medycznych nie kotwić do ściany, aby umożliwić montażystom
zabezpieczenie ołowiem fragmentu ściany za zespołem zaworów dozujących.


4.3. Instalacje c.o.
Ewentualne grzejniki montować po położeniu paneli AntiX. Instalację zasilającą
wykonać wcześniej.


4.4. Wentylacja
Wykonać kanały wentylacyjne. Na wloty i wyloty kanałów nie należy montować
kratek osłonowych
Panele ścienne AntiX montuje się po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych,
po wylaniu posadzki, przed położeniem wykładziny podłogowej, po położeniu na ścianach
podłączeń wszystkich wymaganych projektem instalacji technicznych.


5. Panele AntiX sufitowe
Panele sufitowe podwieszane są do sufitu na aluminiowej konstrukcji nośnej za pomocą
wieszaków stalowych o wymaganej długości.
Przed podwieszeniem paneli należy wykonać wszystkie instalacje techniczne, mocowane
do stropu właściwego i umiejscowione powyżej stropu podwieszanego ( dotyczy to
również sufitowego zawieszenia lampy rtg i monitorów ). Przewody do zasilania lamp
oświetleniowych rozprowadzić do punktów docelowych i pozostawić nadmiar przewodu
umożliwiający bezproblemowy późniejszy montaż lamp na obniżonym suficie. Na suficie
podwieszanym z ochroną radiologiczną dopuszcza się montowanie lamp oświetleniowych
tylko i wyłącznie typu nawierzchniowego.


6. Sufit podwieszany mineralny – jeśli nie jest wymagana ochrona radiologiczna stropu
górnego, montować po położeniu paneli ściennych


7. Wykładzina podłogowa – panele przygotowane są do wywinięcia wykładziny na ścianę, do
wysokości 10cm; wykładzinę kłaść po położeniu paneli.